වැලිකන්දේ විනාශ වන ඉන්ධන ටැංකි පහ අර්බුදයේ විසඳුමට යොදා දෙන්න

95

ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට අයත් යැයි කියන පොළොන්නරුව, වැලිකන්ද නගරයේ පිහිටා ඇති ඉතා විශාල ප්‍රමාණයේ ඉන්ධන ටැංකි පහ මේ වන විට වල් බිහි වී විනාශ මුඛයට පත්ව තිබේ. 1989 වර්ෂය දක්වා මෙහි ඉන්ධන ගබඩා කර ඉන්ධන බෙදාහැරීම සිදු කර ඇති අතර ඉකුත් එල්.ටී.ටී.ඊ. යුද ත්‍රස්තවාදී සමයේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයකින් මෙය විනාශ වීමෙන් අනතුරුව වල්බිහි වීමට පටන් ගෙන තිබේ.

මෙසේ විනාශ වී යන ජාතික සම්පත අද ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ඉන්ධන අර්බුදයට පිළියමක් ලෙස වැලිකන්ද සහ මහවැලි බී කලාප ගොවි ජනතාවගේ ඉන්ධන ගැටලුවට විසඳුමක් ලෙස මෙහි ඉන්ධන පුරවා නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කොට ජනතාවට ඉන්ධන ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස වැලිකන්ද ගොවි ජනතාව වත්මන් බලධාරීන්ගේ අවධානයට යොමු කරමින් ප්‍රකාශ කළහ. මෙහි ඇති එක් ටැංකියකට ඉන්ධන ලීටර් 54,000 ගබඩා කිරීමේ හැකියාව තිබේ. කොළඹ, මඩකළපුව ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගය ආසන්නයේ වැලිකන්ද නගරයේ පිහිටා ඇති මෙම විශාල ප්‍රමාණයේ ඉන්ධන ගබඩා කිරීමේ ටැංකි පහ මේ අයුරින් වල් බිහි වී විනාශ මුඛයට පත් වෙමින් තිබියදී අදටත් මඩකළපුවට දුම්රිය මඟින් ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරමින් තිබෙන බව වැලිකන්ද ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාව පවසති. මහවැලි බී කලාපය, වැලිකන්ද ප්‍රදේශයේ ගොවීන් පවසන්නේ දින 15කින් තම අස්වැන්න ඉදිරියේදී නෙළීමට නියමිත අතර ඊට පෙර ඉන්ධන අර්බුදයට විසඳුම් ලබා දී විනාශ වී යන මෙම ජාතික සම්පත තම ප්‍රයෝජනයට ලබාදීමට බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු කරන ලෙසය.

රොෂාන් තුෂාර තෙන්නකෝන් – පොළොන්නරුව

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment