වැලිපැන්න යළි ඇරේ

83

දැනට පවතින ගංවතුර හේතුවෙන් වසා දැමුණු දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න හුවමාරුව මේ වනවිට ගමනාගමනය සඳහා යළි විවෘත කර තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment