විදුලිය ඇනහිටීමෙන් කොළඹ කචල්…

141

රටපුරා විදුලිබලය ඇනහිටීම හේතුවෙන් ඊයේ (3 දා* සවස කොළඹ නගරයේ මාර්ග වර්ණ සංඥා කි‍්‍රයාත්මක නොවීම හේතුවෙන් වාහන තදබදයක් ඇතිවී තිබුණු අයුරු හා විදුලිබලය නොමැතිවීම නිසා ඇතැම් ඉන්ධන පිරවුම්හල් වසා දමා තිබුණු අයුරු හා විවෘතව පැවති ඉන්ධන පිරවුම්හල් ඉදිරිපිට ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා වාහන පෝලිම් සෑදී තිබුණු අයුරු.

විදුලිය ඇනහිටීමෙන් කොළඹ කචල්...
විදුලිය ඇනහිටීමෙන් කොළඹ කචල්...

ඡායාරූපය කමල් බෝගොඩ

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment