විදුලිය කපන වෙලාව වෙනසක්

650

සදුදා සිට සතියක කාලයක් පෙරවරු 8.00සිට පස්වරු 1.00දක්වා විදුලි විසන්ධි නොකිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම තීරණය කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment