විදුලි පනතට වැඩි ඡන්ද 44ක්

155

ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල පනත් කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 44කින් සම්මතය විය.ඒ සඳහා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ඡන්ද විමසීමක් සිදුකෙරුණි.එහිදී පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 103ක් සහ විරුද්ධව ඡන්ද 59ක් හිමිවිය. තෙවැනි වර කියවීම ඒ අනුව සිදු කිරීමට නියමිතය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment