විදුලි බලාගාර ජලයෙන් පිරෙන ලකුණු

164


මධ්‍යම කඳුකරයේ ජල විදුලිබලාගාර ජලාශ පිහිටි පෝෂක ප්‍රදේශ වලට අද :01* අළුයම සිට ධාරා නිපාත වර්ෂාව ඇද හැලෙමින් පවති.
අධික වර්ෂාවත් නිසා මාවුස්සාකැලේ හා කාසල්රි යන ජලාශවල ජල මට්ටම ඉහළ නඟිමින් පවතින බව ‘දිවයින’ වාර්තාකරු කියා සිටී.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment