විදුලි බල සංශෝධන පනත සම්මත වෙයි

512


විදුලි බල සංශෝධන පනත පාර්ලිමේන්තුවේදී අද වැඩි ඡන්ද 84කින් සම්මත විය.පක්ෂව ඡන්ද 120 ක්ද විපක්ෂව ඡන්ද 36 ක්ද ලැබුණි.මන්ත්‍රීවරු 13 ක් සභා ගැබෙන් නික්ම ගොස් සිටියහ.මෙහිදී ආණ්ඩු පක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කළ සංශෝධණ ඉවත් කරගන්නා බව විදුලි බල හා බල ශක්ති ඇමැති කාන්චන විජේසේකර මහතා පැවසීය.විපක්ෂය ඉදිරිපත් කළ සංශෝධන වැඩි ඡන්දයෙන් පරාජයට පත්විය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment