විදුලි බිල අඩු කරනු – සර්ව ආගමික සංවිධාන විරෝධතාවේ

124

විදුලි බිල අඩු කරන ලෙස ඉල්ලා කොළඹ පිටකොටුව බෝගහ ඉදිරිපිට පැවති සර්ව ආගමික විරෝධතාවේ දසුන් පෙළකි.

විදුලි බිල අඩු කරනු - සර්ව ආගමික සංවිධාන විරෝධතාවේ


පන්සල – දෙවොල හද නිවනා        තොටුපොළය
පින්කම්වලින් ලැබුවේ සැනසෙන    බලය
දැන් හරහටම ඇත්තේ විදුලියෙ       බිලය
තුන්සිත නිවන්නයි මේ ජන            අරගලය

-අනුරාධ හිරිපිටියගේ

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment