විශ්‍රාම යාමේ ගැසට්ටුව නිකුත්වේ

525

රාජ්‍ය සේවකයන් වයස අවුරුදු 60 න් විශ්‍රාම යාමට අදාල ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත. ඒ අනුව 2023-01-01 වැනිදා සිට මෙම නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment