විශ්ව රූ රැජන කිරුළ ඉන්දියාවට

407

2021වසර විශ්ව රූ රැජිණ කිරුළ ඉන්දියාවේ 21 හැවිරිදි හර්නාස් සන්ද්හු හිමි කර ගෙන ඇත.ඊශ්‍රාලයේ එලීටාහි මෙවර පැවැතියේ 70 වැනි විශ්ව රූ රැජන තරගයයි.

විශ්ව රූ රැජන කිරුළ ඉන්දියාවට
විශ්ව රූ රැජන කිරුළ ඉන්දියාවට
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment