විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහට ජගත් තනතුරක්

765

එක්සත් ජාතින්ගේ පරිසර වැඩ සටහනෙහි ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ සාමාජික රටවල පරිසර බලධාරින්ගේ 04 වන සැසිවාරයේ සභාපති ධුරය සඳහා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පත්විය.

අද කොරියා ජනරයේ සුවොන් සිටි හි පැවැති සැසිවාරයේ දී වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා වසරක කාලයකට මෙසේ සභාපතිධුරය සඳහා පත් කර ගනු ලැබීය

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment