විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක්

357


රට තුළ පවතින තත්ත්වය හමුවේ කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා විසින් විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් අද සවස 5.00ට කැඳවා ඇත.එය පාර්ලිමේන්තු සංකිර්ණයේදී පැවැත්වේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment