විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරයි

191


2022 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.රජයේ වියදම් ලෙස රුපියල් බිලියන 2505.3ක් ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment