වී මගහැරුණු අයට මුං වවන්න සහනාධාරයක්

142

වාරි පහසුකම් මඳවීම මත යල කන්නයේ වී වගා කළ නොහැකි වගා බිම් වෙනුවෙන් අන්තර් කන්නයේ අමතර භෝගයක් ලෙස මුං වගාවට අවශ්‍ය බීජ ලබා ගැනීමට ගොවි ජනතාවට මූල්‍ය සහනාධාරයක් ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට උපදෙස් දී ඇත.

ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ රාජකාරී කටයුතු නිරීක්ෂණයේදී ලද තොරතුරු සැලකිල්ලට ගනිමින් ජනාධිපතිවරයා මේ තීරණයට එළැඹ තිබේ.

අනුර බාලසූරිය

 

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment