වෙඩි තැබූ ස්ථානය රස පරීක්‍ෂක නිරීක්‍ෂණයක

175

ඉකුත් 9 වැනිදා අරගලය දින ආරක්‍ෂක අංශ වෙඩි තැබූ ස්ථානය ඊයේ (12 දා) දහවල් රස පරීක්‍ෂකවරයාගේ පරීක්‍ෂණයට ලක්වූ අයරු.

පිංතූර – නිමල් දයාරත්න

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment