වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයත් උද්ඝෝෂණයේ

225


රෝහල්හි පවතින ඖෂධ හිගයට විරෝධයපා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක නිරතවේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment