වොලිබෝල් ශූරතාවය මෙවරත් නාලන්දා විද්‍යාලයට

170

කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවති ආනන්ද – නාලන්ද වොලිබෝල් තරගාවලියේදී ආනන්ද විද්‍යාලය පරදවා නාලන්දා විද්‍යාලය ශූරතාවය දිනා ගත්තේය.

එම කණඩායම ඉදිරි පෙළ පිළිවෙලින් – ජනිදු චමෝද්, ඩිනෝඩ් යන්ගන, ඔෂාන් දුලංජන, ආර්. ඩී. සමරසිංහ, වොලිබෝල් භාර ආචාර්ය රුචිරා කිරිවන්දල මිය, ප්‍රියන්ත වේලාරත්න මයා

පසුපෙළ පිළිවෙලින් – නිමුතු එසද, පී. එම්. බානුක, රවිදු ආකාශ්, ආර්. ඒ. සකුන් ගිනුක, ආර්. ඒ. සසේන් ගිනුක (නායක), විරාජ් පරාක්‍රම, සෙහත් කිතුනුල්, ඩබ්. එම්. සී. චානුක විජේමාන්න, විමල් කරුණාතිලක මයා (පුහුණුකරු)

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment