ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ක්‍රීඩා ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා පත් කරයි

118

මෙරට පළමු ක්‍රීඩා ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා (දුග්ගන්නාරාළ) ලෙස හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරියකු වූ චූලානන්ද පෙරේරා මහතා පත්කර ඇත.

ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු ඇමැති හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාට පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව මෙම පත්කිරීම සිදුකොට ඇත.

ජාතික ක්‍රීඩා සංගමයක හෝ සම්මේලනයක යම් තීරණයකින් හෝ ක්‍රියාවකින් අගතියට පත් ඕනෑම තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන සහ අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම ක්‍රීඩා ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයාගේ ප්‍රධාන රාජකාරිය වේ.

එවැනි තීරණයකින් හෝ ක්‍රියාවකින් අගතියට පත් පුද්ගලයා දින 14ක කාලයක් ඇතුළත ක්‍රීඩා ඔම්බුඩ්ස්මන් වෙත ලිඛිතව ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළයුතු අතර, සාධාරණ හා අපක්ෂපාතී සමාලෝචනයකින් පසුව, ක්‍රීඩා ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා විසින් එම ඉල්ලීම ලැබී දින 14ක් ඇතුළත ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හරහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

චූලානන්ද පෙරේරා මහතා සංස්ථා, මණ්ඩල ගණනාවක සභාපතිවරයකු ලෙසත්, අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයකු මෙන්ම, අමාත්‍යාංශ ගණනාවක අතිරේක ලේකම් හා අමාත්‍යාංශ ලේකම් ලෙසත්, අත්දැකීම් බහුල, කීර්තිමත් ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණි විශ්‍රාමික නිලධාරියෙකු වේ.

ලියාපදිංචි ජාතික ක්‍රීඩා සංගමයක/සම්මේලනයක තීරණයක් හෝ ක්‍රියාවකට අදාළ යම් ආරවුලක් ඔම්බුඩ්ස්මන් වෙත යොමු කිරීම, ලියාපදිංචි ජාතික ක්‍රීඩා සංගමයක/ සම්මේලනයක තීරණයකට හෝ ක්‍රියාවකට අදාළව අභියාචනා උපදේශක කමිටුව වෙත කෙරෙන ඕනෑම අභියාචනයක් සඳහා පූර්ව කොන්දේසියක් විය යුතුය. ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා විසින් නිර්දේශයක් කරනතුරු, එවැනි අභියාචනයක් අභියාචනා උපදේශක කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කළයුතු වන කාලසීමාව අදාළ නොවන බවද ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය දන්වා සිටියි.

සිසිර ජයසූරිය

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment