ශ්‍රී ලංකාවේ සූර්යබල ක්ෂේත්‍රයේ ආරම්භක සමාගම් සඳහා සංවිධානය කළ එක්දින වැඩමුළුව දා…

81

ඉන්වෙස්ට් ඉන්දියා සහ ජාත්‍යන්තර සූර්ය බල සන්ධානය කොළඹ, ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය හා එක්ව ශ්‍රී ලංකාවේ සූර්යබල ක්ෂේත්‍රයේ ආරම්භක සමාගම් (Start-up) සඳහා සංවිධානය කරන ලද එක්දින වැඩමුළුවක් මැයි 8 වන දින පැවැත්විණි. මෙහි අරමුණ වූයේ සහභාගීවන්නන් සඳහා SolarX ආරම්භක සමාගම් අභියෝගය, ආසියානු පැසිෆික් රටවල් සඳහා පවත්වන වටය සහ එහි ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ හඳුන්වා දීමයි. SolarX ආරම්භක සමාගම් අභියෝගයේ විස්තර සහ ඒ සඳහා සහභාගී වීමෙන් හිමිවන ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සැසි වැඩමුළුවට ඇතුළත් විය.

නියෝජ්‍ය ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් වෛද්‍ය සත්‍යාංජල් පාණ්ඩේ මහතා ප්‍රධාන දේශනය සිදු කරමින්, ඉන්දියාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධන විභවතාවය සහ සහයෝගීතාවයට පවතින අවස්ථාවන් පිළිබඳව සඳහන් කළේය. මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආරම්භක සමාගම් සඳහා සහය ලබාදීම උදෙසා සැලසුම් කර ඇති විවිධ මුලපිරීම් සම්බන්ධයෙන් ද එතුමා අදහස් දැක්වීය. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආරම්භක සමාගම් සහ විශ්ව විද්‍යාලවල නියෝජිතයන් මෙම වැඩමුළුව සඳහා සහභාගී වූහ.
SolarX ආරම්භක සමාගම් අභියෝගය තුළින් සාමාජික රටවල සූර්ය බල ක්ෂේත්‍රය තුළ මුහුණ පාන දිගුකාලීන අභියෝගයන් සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ හැකි, අඩු පිරිවැය, පරිමාව ඉහළ නැංවිය හැකි සහ නව්‍යකරණ විසඳුම් සොයා ගැනීමට අපේක්ෂා කරනු ලැබේ. පළමු වටය අප්‍රිකානු කලාපය මූලික කරගෙන පැවැත්විණි. දෙවන වටය ආසියානු පැසිෆික් කලාපය පදනම් කරගෙන පැවැත්වෙන අතර ධාරිතා සංවර්ධනය ඉලක්ක කර ගනිමින් නව්‍යකරණය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ දේශීය විසඳුම් සොයා ගැනීම එහි අරමුණයි. මෙම අභියෝගය ඇමරිකානු ඩොලර් 15,000ක ත්‍යාගයන් සමගින් උපදේශන සහ වෙළඳපොළ ප්‍රවේශය සඳහා අවස්ථාවන් පිරිනමයි. වැඩිදුර විස්තර https: //www.investindia.gov.in/solarx-startup-challenge යන වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ සූර්යබල ක්ෂේත්‍රයේ ආරම්භක සමාගම් සඳහා සංවිධානය කළ එක්දින වැඩමුළුව දා…

සමස්තයක් වශයෙන් මෙම වැඩසටහන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය තුළ වර්ධනය සඳහා පවතින ඉහළයන අවස්ථාවන් අවධාරණය කරමින් සූර්යබල ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රධාන පාර්ශ්වකරුවන් අතර සහයෝගීතාවය සහ දැනුම බෙදා හදා ගැනීම ඉහළ නැංවීමට ඉවහල් විය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment