ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ලයිෆ් (SLICLL) සහ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ජෙනරල් (SLICGL) ඔවුන්ගේ City Office ශාඛාව 2024 ජූනි 12 වන දින, පාරිභෝගිකයන් හට වඩාත් පහසු සහ කාර්යක්‍ෂම සේවා සැපයීම සඳහා, පළමු මහල, අංක 50, හයිඩ් පාර්ක් කෝනර්, කොළඹ 02 වෙත ගෙන යන ලදී.

මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් හි සභාපති, ජනාධිපති නීතිඥ රොනල්ඩ් සී පෙරේරා මහතා සහ සමූහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී චන්දන එල් අලු‍ත්ගම මහතා සහභාගී වූ අතර ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ලයිෆ් සහ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ජෙනරල් යන ආයතන දෙකෙහි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරිත්වය ද සහභාහි විය. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ලයිෆ් නියෝජනය කරමින් එහි ප්‍රධාන නිලධාරී – ව්‍යාපාර නාමලී ඒ සිල්වා මහත්මිය, ප්‍රධාන නිලධාරී – (ජීවිත රක්ෂණ) දයාරත්න පෙරේරා මහතා, වැඩබලන ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී ශ්‍රියානි කුලසිංහ වීරසිංහගේ මහත්මිය, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී – මානව සම්පත් හා පරිපාලනය රෝහිත අමරපාල මහතා, ප්‍රධානි – ජාතික බෙදාහැරීම් ජගත් වෙල්ගම මහතා, සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – ජීවිත රක්ෂණ චමින්ද අතාවුද මහතා, සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී – ඉංජිනේරු සේවා ජීවන්ත වැලිහින්ද මහතා සහ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු – Western 01 – උපුල් ගමගේ මහතා සහභාහි විය.
ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ජෙනරල් නියෝජනය කරමින් එහි ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී මාලක බණ්ඩාර මහතා, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී- උපකාරක සේවා චමින්ද ගුණසිංහ මහතා, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී/ ප්‍රධානී බෙදාහැරීම් ලලිත් ද සිල්වා මහතා, වැඩබලන නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී- ප්‍රතිරක්ෂණ (සාමාන්‍ය රක්ෂණ) නදීරා ගුණවර්ධන මිය සහ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු Western 01 – සමන්ත පීරිස් මහතා මෙම අවස්ථාවට ද සහභාහි විය. තවද, Western 01 කලාපයේ ශාඛා කළමනාකරුවන්, City Office ශාඛාවේ කාර්ය මණ්ඩලය, කණ්ඩායම් නායකයින්, රක්ෂණ උපදේශකයින්, City Office ශාඛාවට අනුයුක්ත පාරිභෝගිකයින් සහ ආරාධිතයින් මෙම විශේෂ අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ. ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් City Office ශාඛාව පාරිභෝගිකයන් සඳහා කාර්යක්ෂම පාරිභෝගික අත්දැකීමක් සමඟින් පූර්ණ රක්ෂණ විසඳුම් අඛණ්ඩව ලබා දීමට කැපවී සිටී.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment