ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට ඇමෙරිකාවෙන් පරිත්‍යාගයක්

45

කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට ආධාර පිණිස එම විද්‍යාලයේ ඇමෙරිකානු වර්ජිනියා ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය (Virginia Old Boys Association of St. Peters Collage) මගින් රුපියල් මිලියන 7.3 ක මුදල් පරිත්‍යාගයක් පසුගියදා එම විද්‍යාලයේදී සිදුකෙරිණි.

මීට අදාළ චෙක්පත ඇමෙරිකාවේ ශ්‍රී ලංකා සංගමයේ (Sri Lanka Association of Washington DC) උපදේශක හා හිටපු සභාපති, ADS Solar සහ DS Capital Resources ප්‍රධාන විධායක ඒ. දක්ෂි ද සිල්වා මහතා අතින් ශාන්ත පීතර විදුහලේ විදුහල්පති පියතුමාට පරිත්‍යාග කළ අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment