ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රථිපල නිකුත්වේ

618

5 ශ්‍රේණිය 2021වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වී ඇති බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් වරයා පවසයි.අදාල ප්‍රථිපල www.doenets.lk වෙබ්අඩවිය මගින් ලබාගත් හැකිය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment