ශ‍්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 2021 වසරේ රු බිලියන 43 ක දළ වාරික ආදායමක් ලබයි

59

ශී‍්‍ර ලංකාවේ රක්ෂණ ක්ෂේත‍්‍රයේ ප‍්‍රමුඛයා ලෙසින් අභියෝගාත්මක වෙළෙඳපොළ තත්ත්වය මධ්‍යයේ වුවද 2021 වසර සඳහා ශී‍්‍ර ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් රු. බිලියන 43 ක දැවැන්ත වාරික ආදායමක් වාර්තා කිරීමට සමත්ව තිබේ.

2021 වසර තුළ ජීවිත රක්ෂණ වාරික ආදායමෙහි 14% ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරමින් රු. බිලියන 21.9 ක වාරික ආදායමක් වාර්තා කර තිබෙන අතර ශී‍්‍ර ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් සාමාන්‍ය රක්ෂණ ක්ෂේත‍්‍ර‍්‍රය අතිශයින් අභියෝගාත්මක වෙළෙඳපොළ තත්ත්වය මධ්‍යයේ වුවද 5.4% ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරමින් රු. බිලියන 21.2 ක දළ වාරික ආදායමක් වාර්තා කිරීමට සමත්ව තිබේ. එසේම ඒකාබද්ධ ජීවිත හා සාමාන්‍ය රක්ෂණ වාරික ආදායමෙහි 9.7% ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර තිබෙන අතර මේ සඳහා ජීවිත රක්ෂණ වාරික ආදායමෙහි දායකත්වය 51% ක් වන අතර සාමාන්‍ය රක්ෂණ වාරික ආදායමෙහි දායකත්වය 49% කි.

ශ‍්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 2021 වසරේ රු බිලියන 43 ක දළ වාරික ආදායමක් ලබයි

දේශාරක්ෂකයා ලෙසින් වසර 60 ක විශිෂ්ට සේවාව සමරන අතරම ශී‍්‍ර ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් 2021 වසර තුළදී කැපී පෙනෙන ජයග‍්‍රහණ රැසක් වාර්තා කිරීමට සමත්ව තිබේ.

මේ අනුව නැවත වරක් රක්ෂණ ඉතිහාසයේ වැඩිම බෝනස් මුදල ලෙස රු. බිලියන 8.6 ක් ප‍්‍රකාශයට පත් කළ අතර ශී‍්‍ර ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් නියෝජනය කරමින් මෙතෙක් බිහිවූ වැඩිම ඵෘඍඔ ජයග‍්‍රාහකයන් සංඛ්‍යාව ලෙසින් එක් ඔධඔ ජයග‍්‍රාහකයෙක් සහ ඣඔ ජයග‍්‍රාහකයන් 5ක් සමගින් 2021 වසර සඳහා ජයග‍්‍රාහකයන් 189 ක් බිහිකිරීමට ශී‍්‍ර ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් සමත්ව තිබේ.

2021 වසර තුළදී ශී‍්‍ර ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් සාමාන්‍ය රක්ෂණ කාණ්ඩය සිය වෙළෙඳපොළ නායකත්වය නැවත තහවුරු කරගැනීමට සමත්ව ඇති අතර මෝටර් රථ රක්ෂණ වෙළෙඳපොළ තුළ පවතින සුවිශේෂී රක්ෂණ අවශ්‍යතා සඳහා සරිලන නව්‍ය රක්ෂණ විසඳුම් ලබාදෙමින් සාමාන්‍ය රක්ෂණ සහ මෝටර් රථ රක්ෂණ වෙළෙඳපොළ ප‍්‍රමුඛයා ලෙසින් සිය ආධිපත්‍යය තහවුරු කරගෙන තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment