සංචාරකයෝ කොවිඩ් අමතක කරති

169

පසුගිය සති අන්ත දිර්ඝ නිවාඩුවට විදේශිය සංචාරකයන් සහ දේශිය සංචාරකයන් විශාල පිරිසක් නුවරඑලියට පැමිණි අතර එසේ පැමිණි ඇතැම් දේශිය සංචාරකයන් සෞඛ්‍ය මාර්ග උපදෙස් නොපිලිපදිමින් කටයුතු කරන බව නුවරඑලිය සංචාරක ලියාපදිංචි සංචාරක නිකේතන හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති මහින්ද දොඩම්පේගමගේ මහතා පැවසිය.

මාධ්‍යට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් මහින්ද දොඩම්පේගමගේ මහතා කියා සිටියේ නුවරඑලිය ලියාපදිංචි සංචාරක නිකේතන හිමියන්ගේ සංගමයේ ලියාපදිංචි සංචාරක නිකේතන වලට පැමිණෙන දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ට සෞඛ්‍ය මාර්ග උපදේස් වලට අනුකුලව නවාතැන් පහසුකම් ලබාදුන්නද එසේ ලියාපදිංචි වි නොමැති නුවරඑලිය ප්‍රදේශයේ සංචාරක නිකේතන සහ නවාතැන් පහසුකම් ලබාදෙන ස්ථානවල සෞඛ්‍ය මාර්ග උපදෙස් නොපිලිපදිමින් කටයුතු කරන බවයි.

නුවරඑලියට පැමිණෙන දේශිය සංචාරකයන්ද සෞඛ්‍ය මාර්ග උපදෙස් වලට අනුකුලව කටයුතු කල යුතු බවත්, ඒ පිලිබදව සෞඛ්‍ය අංශ මිට වඩා සොයා බැලිමක් සිදු කල යුතු බවයි මහින්ද දොඩම්පේගමගේ මහතා කියා සිටින්නේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment