සජබ විරෝධයක් නිසා කොටුව මාර්ග තදබදයක්

195

රජයට එරෙහිව සමගි ජනබල පක්ෂය පවත්වන විරෝධතාවක් නිසා කොළඹ ඕල්කොට් මාවත කොටුව සහ ලෝටස් හන්දිය දැඩි රථවාහන තදබදයක් මතුව ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment