සජිත් – අනුර විවාදය ජුනි 6 වැනිදා

618

සමගි ජන බලවේගයේ නායක හා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විවාදය සඳහා ලබාදුන් දිනවලින් ජුනි 6 වැනිදා ඒ සඳහා අනුර කුමාර දිසානායක මහතා භාරගත් බව ජාතික ජන බලවේගය වෙනුවෙන් එහි විධායක සභික නලින්ද ජයතිස්ස ඊයේ සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව සමගි ජන බලවේගය විවාදයේ කටයුතු සඳහා පත් කළ නලින් බණ්ඩාර මහතා සමඟ ස්ථානය, වේලාව, විවාදයේ විෂය පථය ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කර තීරණය කරන බව ජයතිස්ස මහතා සඳහන් කළේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment