සත්වෝද්‍යාන, සෆාරි සහ  පින්නවල ගාස්තු ඉහළට

472

ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ දෙහිවල, පින්නවල සත්වෝද්‍යානවල, රිදීගම සෆාරි සහ පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ ප‍්‍රවේශ පත‍්‍ර ගාස්තු වැඩිකර ඇත.

මෙම මිල වැඩි කිරීම මාර්තු 07 වැනිදා සිට කි‍්‍රයාත්මකවේ. මේ අනුව දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය, පින්නවල අලි අනාථාගාරය සහ පින්නවල සත්වෝද්‍යානයේ දේශීය වැඩිහිටි ප‍්‍රවේශ පත‍්‍ර ගාස්තු රුපියල් 110 සිට රුපියල් 200 දක්වා ද ළමා ගාස්තුව රුපියල් 30 සිට රුපියල් 50 දක්වා ද වැඩිකර තිබේ. රිදීගම සෆාරි උද්‍යානයේ දේශීය වැඩිහිටි ගාස්තු රු.350 සිට 500 දක්වා ද, දේශීය ළමා ගාස්තු රුපියල් 120 සිට 150 දක්වා ද වැඩිකර තිබේ.

ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින සත්වෝද්‍යාන සහ සෆාරි උද්‍යානය නැරඹීම සඳහා සංචාරකයන්ගෙන් අයකෙරෙන ගාස්තු 2017න් පසු සංශෝධනය වී නොමැති බවත් පවතින තත්ත්වය හමුවේ සතුන්ගේ නඩත්තු කටයුතු වියදම් ඉහළ යෑම සහ සත්වෝද්‍යානයේ කටයුතු ඉහළ යෑම නිසා මෙම මිල සංශෝධනය කිරීම් සිදුකළ බවත් උසස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.

චමින්ද සිල්වා – එස්. පී. ආරියරත්න – රත්මලාන

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment