සති අන්තයේ විදුලි කප්පාදුව

160


හෙට සහ අනිද්දා පැය 01යි විනාඩි 20ක් විදුලිය කැපීම සඳහා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විදුලි බල මණ්ඩලයට අනුමැතිය දී ඇත.ඒ අනුව සවස 5.00 සිට රාත්‍රී 9.00 දක්වා කාලය තුළ මෙම විදුලි කප්පාදුව සිදු කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment