සති අන්තයේ විදුලි කප්පාදුව

428


මෙම සති අන්තයේ විදුලිය කප්පාදුව සෙනසුරාදා දින පැය 02ක් සහ ඉරිදා දින පැය 01ක් ලෙස සිදුකරන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment