සතුන් වත්තේ මාල ගිරවෙක් මාස 08ක් තිස්සේ නෑ

273


දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ කූඩුවක සිටි රුපියල් ලක්ෂ එකහමාරකට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් නිල් මාල ගිරවකු 2021 මැයි මස හත්වන දින සිට අතුරුදන්ව ඇතැයි සත්වෝද්‍යාන නිළධාරීන් විසින් දෙහිවල පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
2021 මැයි මස 8 වෙනි දින ආරම්භක සතියේ නිල් ගිරවුන් කූඩුව භාර ගනු ලැබූ සේවකයා විසින් නිල් මාල ගිරවකු අඩු බවට සත්ව භාරකරුට දැනුම් දීමෙන් පසු ඔහු විසින් තම කාර්යාලීය දෛනික වාර්තා පොතේ සටහනක් තබා මේ පිළිබඳව පාලනාධිකාරිය ලිඛිතව වෙත දැනුම් දී තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment