සතොස යළි පෙර පරිදිම

177

සතොස මගින් සීනි සහ සහල් මිලදී ගන්නා අයට වෙනත් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම අවශ්‍ය නැති බව වෙළෙද ඇමැති බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා අද පැවසීය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment