සදට ගොඩබෑ වික්‍රම් අක්‍රිය වෙලා

495

සදේ දක්ෂිණ ධ්‍රැවය වෙත යවනු ලැබූ ඉන්දීය චන්ද්‍රයාන් -3 යානයේ සද මතට ගොඩ බෑ වික්‍රම් සහ ප්‍රග්‍යාන් යානා පසුගිය 22 වැනිදා සිට මේ දක්වා කිසිදු සංඥාවක් නිකුත් නොකරන බව ඉන්දීය අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කරයි.එම යානා ක්‍රියාත්මක වන්නේ සූර්ය බලශක්ති ලබාගෙනය. සදේ දක්ෂිණ ධ්‍රැවය වෙත සූර්යාලෝකය නොලැබීම මත එහි ක්‍රියාකාරිත්වය අඩපණ වී ඇති බවට විශ්වාස කරයි. වික්‍රම් ඩීසල් මගින් ද පණ ගැන්විය හැකි නිසා ඉදිරියේදී යළි ක්‍රියාත්මක විය හැකි බව ද විශ්වාස කරයි.ඉකුත් අගෝස්තු මස 23 වැනිදා සදේ දක්ෂිණ ධ්‍රැවය වෙත සාර්ථකව ගොඩ බෑ වික්‍රම් සද මත මීටර් 100ක දුරක් ගමන් කර ඇත.එහිදී සදෙහි දක්ෂිණ ධ්‍රැවය මත සල්පර්, ඔක්සිජන් සහ යකඩ ඇති බව හදුනාගෙන තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment