සඳහිරු සෑ චූඩාමාණික්‍යය සහ කොත් වහන්සේ කළුතර බෝධි පරිශ‍්‍රයේ තැන්පත් කෙරේ

104

සඳහිරු සෑයේ චූඩාමාණික්‍යය සහ කොත් වහන්සේ මේ දක්වා කළුතර බෝධි පරිශ‍්‍රයේ තැන්පත් කර ඇති අතර දැඩි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව ඊයේ  (25 වැනිදා) උදෑසන මහා සංඝරත්නයේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් නිසි ගෞරව මධ්‍යයේ ආගමික වතාවත් පවත්වන ලදී.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment