සබරගමු ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව ඉල්ලා අස්වෙයි

82

සබරගමුව ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත යොමුකර තිබේ. ඔහු සිය ලිපියෙන් දක්වා ඇත්තේ 2023 ජුනි 10 වැනිදා සිට එම තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වන බවය.

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් 2019 සැප්තැම්බර් 18 වැනිදා ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා සබරගමු පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස පත්කර තිබුණි.

උපාලි ද සේරම්

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment