සමන්තා පවර් එයි

230


ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද පරිපාලක සමන්තා පවර් මහත්මිය දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා මෙම මස 10 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment