සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවකට ජනපති ගෙන් ආරාධනා

228

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සදහා එක්වන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලිඛිතව ආරාධනා කරයි

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment