සවුදි රජුගේ ඉන්දුනිසියානු සංචාරයට ටොන් 506ක භාණ්ඩ

830

සවුදි රජු ටොන් 506ක භාණ්ඩ රැගෙන ඉන්දුනිසියාවේ සංචාරයක යෙදී ඇත. රජුගේ බෙන්ස් රථ දෙක ද ඊට අයත් වේ. මෙම සංචාරයට 1000ක සේවක පිරිසක් ද අයත් වේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment