සහන මිලට රසායනික පොහොර

252


ගොවි ජනතාව සඳහා අවශ්‍යකරන රසායනික පොහොර මිටියක් රුපියල් 10,000ක සහන මිලකට ලබාදීම සඳහා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් පත්කළ කමිටුව නිර්දේශ කර ඇත.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment