සහල් ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය

130

මියෙන්මාරයෙන් සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 20,000 ආනයනය කිරීමට සතොසට අවසර ලබා දීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත.මෙහි වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් 460කි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment