සහල් සඳහා නැවතත් පාලන මිලක්

206

සහල් සඳහා පාලන මිලක් ඇතිකිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන බව කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පැවැසීය.

වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් මිලදී ගන්නා මිලට වඩා වැඩි මිලකට පෞද්ගලික සහල් මෝල් හිමියන් වී මිලදී ගෙන එළඹෙන අලුත් අවුරුද්දට වැඩි මිලකට සහල් අලෙවි කිරීමට සූදානම් වන බැවින් සහල් අඩු මිලකට ලබාදීමට පාලන මිලක් ඇති කරන බව හෙතෙම සඳහන් කළේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment