ස්තුතියි! විමල්ගෙන් ෆේස්බුක් සටහනක්

728

තමා අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම ගැන මුහුණු පොතේ සටහනක් තැබූ විමල් වීරවංශ මහතා ‘ස්තූතියි’ යන්න පමණක් සඳහන් කර තිබිණි.

ස්තුතියි! විමල්ගෙන් ෆේස්බුක් සටහනක්
advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment