සාපෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වන මාසය

314

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ 2021වසර සදහා පැවැති විභාගයේ ප්‍රතිඵල මෙම වසරේ නොවැම්බර් සහ දෙසැම්බර් යන මාස අතරතුර නිකුත් කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කරයි.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment