සා.පෙළ උත්තරපත්‍ර පරීක්‍ෂාවට ඔන්ලයින් ඔස්සේ අයදුම්පත් කැඳවයි

53

2023 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ උත්තර පත්‍ර ඇගැයීම් සඳහා පරීක්‍ෂකවරුන්ට මේ මස 22 වැනිදා දක්වා මාර්ගගත ක්‍රමයට (Online) අයැදුම්පත් ඉදිරිපත් කළහැකි බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙයි.

ඒ අනුව අයැදුම්පත් www. onlineexams.gov.lk/eic ඔස්සේ ඉදිරිපත් කළ හැකි යැයි ද එම අමාත්‍යාංශය කියා සිටී.

චමින්ද සිල්වා

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment