සිකුරාදා රජයේ නිවාඩුව අනුමතයි

332


සිකුරාදා රජයේ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇත.සෞඛ්‍ය,අධ්‍යාපන සහ අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා මෙම නිවාඩුව අදාල නොවේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment