සිගරැට් මිල වැඩිවේ

1158

අද සිට සියලුම දුම්වැටි වල මිල රුපියල් 05කින් ඉහළ දමා ඇත.වැට් බදු සියයට 12ක් දක්වා ඉහළ දැමීම නිසා මෙලෙස දුම්වැටි වල මිල ගණන් ඉහළ දමා තිබේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment