සින්ඩි මැකේන් එයි

138

රෝමයේ පිහිටි එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර සහ කෘෂිකර්මය නියෝජිත ආයතනයේ ඇමෙරිකානු තානාපතිනි සින්ඩි මැකේන් මහත්මිය තෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා අද සවස ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියාය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment