සියයට 29.5ක් දරිද්‍රතා රේඛාවේ පහළින්

245

ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ශ්‍රිලාංකිකයින්ගෙන් සියයට 29.5ක් ඉකුත් වර්ෂයේ දි (2023) දරිද්‍රතා රේඛාවෙන් පහළින් ජිවත් වු බව ලෝක බැංකුවේ නවතම තොරතුරු මගින් අනාවරණය වි ඇති බැව් මුදල් ආර්ථික ස්ථායිකරණ හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශය මගින් නිකුත්කොට ඇති වාර්ෂික වාර්තාවේ සදහන් වේ.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment