සිරිපාල ගම්ලත්ගේ නිවසට හානි

170

හිටපු මහවැලි රාජ්‍ය ඇමැති සිරිපාල ගම්ලත් ඇමැතිවරයාගේ ගිරිතලේ පිහිටි නිවෙසට හානි සිදුකර තිබූ අයුරු.

අතුල සූරිය බණ්ඩාර – හිඟුරක්ගොඩ

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment