සිරිල් ගාමිණී පියතුමා සී.අයී.ඩීයට

176

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කළ ප්‍රකාශයක් සදහා කටඋත්තරයක් ලබා දීම සඳහා සිරිල් ගාමිණී පියතුමා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියේය.

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment