සිවි කාච පැලඳීම

172

ඇසට සිවි කාච (Contact Lenses) පැලඳීම සිදුකරන්නේ කුමන හේතු නිසාදැයි යමෙක් විමසුවහොත් දිය හැකි පිළිතුර වනුයේ උපැස් යුගල පැලඳීම අපහසු අවස්ථා සහ උපැස් යුගල පැලඳීමට අකැමැති අය සඳහා සිවි කාච පැලඳීම සිදුකරන බවය.

සිවි කාච පැලඳීම

ක්‍රීඩා කටයුතුවල නිරතවන අයට උපැස් යුගල පැලඳීමට වඩා සිවි කාච පැලඳීම පහසුය.

ඊට අමතරව ඇසේ කළු ඉංගිරියාව සුදුවී ඇති අයගේ එම විරූපී බව නැති කිරීම සඳහා සිවි කාච පලඳී. එසේම ඇසේ කළු ඉංගිරියාව හානියට ලක්වූ විට ඒ සඳහා ඖෂධ ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා වෙළුම් සිවි කාච (Bandage lens / therapeutic Contact lens) භාවිත කරයි. එමඟින් ඇසට යොදන ඖෂධ වැඩි කාලයක් ඇස තුළ රඳවාගත හැකිය.

පිලිස්සීමට ලක්වීම නිසා ඇසට හානි සිදුවූ අය සඳහාද සිවි කාච භාවිත කළ හැකිය.

සිවි කාචවල වාසිය

උපැස් යුගල පැලඳීමට වඩා සිවි කාච පැලඳීම නිසා ඇසේ පරතර පෙනීම වැඩි කර ගත හැකිය. කළු ඉංගිරියාව හානියට ලක්වී ඇති විට සහ විකෘතිතා (ඉදිරියට නෙරාවිත්) ඇති අවස්ථාවලදී සිවි කාච පැළඳීම මඟින් පෙනීම වර්ධනය කර ගත හැකිය.

සිවි කාච පලඳින කාල සීමාව

සිවි කාච බහුලව භාවිතා කරන්නේ පැය 12ත් 14ත් අතර කාලයක් සඳහාය.

ඉන් පසු එය ඇසින් ඉවත් කර ආරක්ෂිත දියරයක දමා තැබිය යුතුය.

ඊට අමතරව ඇතැම් අය එක් දිනක් භාවිතය සඳහා සිවි කාච පලඳී. එම කාච අදාළ දිනය තුළ පැලඳීමෙන් පසු ඉවත් කරනු ලබයි.

ඊට අමතරව මාසයක කාලයක් සඳහා පලඳින සිවි කාච ඇත.

ඒවා පැය 12ත් 14ත් අතර කාලයක් පැලඳීමෙන් පසු ඉවත් කර ආරක්ෂිත දියරය තුළ බහා තබා පසුව පැලඳීමට යොදා ගනී.

සිවිකාචවල පවිත්‍රතාවය

ඇසට පලඳින සිවි කාචවල පිරිසිදු කම ඉතා වැදගත්ය. එය අප අඳින යට ඇඳුම්වල පිරිසිදු බව කෙරෙහි දක්වන උනන්දුව හා සමානව දැක්විය යුතුය.

එනිසා සිවි කාච ඉවත් කර යළි පැලඳීමේදී හොඳින් පිරිසිදු කර ගත යුතුය. එසේ නොවුණහොත් විෂබීජ ඇසට ඇතුළු වී ඇස හානියට ලක්විය හැකිය.

සිවි කාච පැලඳීම කළ නොහැකි අය

ගැබිනි මව්වරුන්, ඇස රතු පැහැවන අය, ඇසේ තුවාලවීම් ඇති අය, පිහිනුම් කටයුතුවලදී, ගුවන් ගමන් යන විට ආදී අවස්ථාවලදී සිවි කාච පැලඳීම සුදුසු නැත.

ඊට හේතු වී ඇත්තේ සිවි කාච පැලඳීමේදී ඇසේ කඳුළු නිපදවීමද හොඳින් සිදුවිය යුතුය. ගැබිනි සමයේදී ඇසට හානිවී ඇතිවිට, ගුවන් ගමන්වලදී ඇසින් කඳුළු නිපදවීම අඩුවේ. එවිට ඇස වියළීමට ලක්වේ. ඇස වියළීම සිදුවූ විට සිවි කාචය කළු ඉංගිරියාව මත තදින් ඇලීමට ලක්වී ඇසට හානි සිදුවේ. පිහිනුම් තටාකයේ ඇති ජලයෙහි ක්ලෝරීන් සංයුතිය වැඩි නිසා සිවි කාචවලට හානි සිදුවේ.

වැඩි විස්තර සඳහා දුරකථන අංක 0112682277 ඇමැතිය හැකිය.

සිවි කාච පැලඳීම

අයිකෙයාර් දෘෂ්ඨි විශේෂඥ විදුහලේ
අධ්‍යක්‍ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ දෘෂ්ඨි විශේෂඥ
නරේෂ් ප්‍රදාත්

advertistmentadvertistment
advertistmentadvertistment